Werkwijze en vergoeding

Verwijzing
U kunt bij de ergotherapeut terecht met en zonder verwijzing van uw huisarts of specialist.
Meer informatie hierover vindt u bij “aanmelden”.

Kennismaking

Bij de kennismaking vertelt u bij welke activiteiten u problemen ervaart. Alle activiteiten vanaf het moment dat u opstaat tot u weer naar bed gaat, kunnen hierbij aan bod komen.
Vervolgens stellen we samen doelen op waar we aan gaan werken. Het is aangetoond dat behandeling het meest effectief is in de omgeving waar u de problemen ervaart. De ergotherapeut zal meestal een observatie doen van deze activiteiten om een goed beeld hiervan te krijgen.

Vervolg
Het vervolg van de ergotherapie hangt af van de doelen die we samen opstellen tijdens het eerste gesprek. Als de behandeling is afgerond, bespreken we samen of alle doelen behaald zijn. Daarna stuurt de ergotherapeut een verslag hiervan naar de verwijzer. U ontvangt hiervan een kopie.

Vergoeding
Ergotherapie Pijnacker heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract. De factuur sturen we dan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Deze vergoedt de factuur volledig. Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft recht op maximaal 10 uur per kalenderjaar. Soms zijn in een aanvullend pakket extra uren opgenomen.  Sommige aanvullende pakketten vergoeden extra uren voor het ondersteunen van de mantelzorgers.
Dit kunt u zelf nagaan in uw polis of lees hier meer.

Voor herstelzorg na COVID-19 geldt een aparte regeling. U leest hier meer.

Eigen risico
De kosten voor ergotherapie tellen mee voor het eigen risico.

Betaling
Indien u zelf de behandeling bekostigt of wanneer ergotherapie niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, dan worden de volgende tarieven gehanteerd:
* Individuele zitting ergotherapie : € 18,20 per kwartier (tarief 2021)
* Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis : € 28,80 (tarief 2021)

De factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekering.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial