Voorwaarden

Algemeen
Behandelingen vinden altijd plaats op afspraak.

Vergoeding
Ergotherapie Pijnacker heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract (behalve Caresq/ EUcare/ Aevitae).  De factuur sturen we rechtstreeks naar de gecontracteerde zorgverzekeraar. Deze vergoedt de factuur volledig. Vanuit de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed. De kosten vallen onder het verplichte eigen risico.
In sommige aanvullende verzekeringen zijn extra uren opgenomen.
In dit overzicht kunt u per zorgverzekeraar zien of dit het geval is.

Als er geen contract is met uw zorgverzekeraar, dan kunt u in uw polis zien hoeveel procent van de factuur uw zorgverzekeraar vergoedt bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Betaling
Indien u zelf de behandeling bekostigt of wanneer ergotherapie niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar (Caresq/ EUcare/ Aevitae / buitenlandse zorgverzekering), dan worden de volgende tarieven gehanteerd:
* Individuele zitting ergotherapie : € 22,50 per kwartier (tarief 2023)
* Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis : € 35,00 (tarief 2023)

De factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekering.
Betaling aan Ergotherapie Pijnacker dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

Tarief voor verslaglegging aan derden is € 90 per uur.

Verhinderd?
Voor afspraken die niet of niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) zijn afgezegd, wordt €65,- bij u in rekening gebracht, wanneer het om een huisbezoek gaat. Bij een afspraak in de praktijk wordt €55 in rekening gebracht.
Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Ergotherapie Pijnacker beschikt over een privacyverklaring. Wilt u hier meer over weten, dan klikt u hier.

Update: 01-01-2023

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial