Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hebt recht op maximaal 10 uur per kalenderjaar. Soms zijn in een aanvullend pakket extra uren opgenomen. Sommige aanvullende pakketten vergoeden extra uren voor het ondersteunen van de mantelzorgers.
Dit kunt u zelf nagaan in uw polis.

De kosten voor ergotherapie tellen mee voor het eigen risico.

U kunt bij de ergotherapeut terecht met en zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Enkele zorgverzekeringen vergoeden ergotherapie alleen, wanneer u een verwijzing heeft.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial