Valpreventie

Zelfstandig blijven functioneren, ook als u wel eens valt

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. Bij het ouder worden neemt de kans op vallen toe. De gevolgen van een val kunnen groot zijn. Mensen verliezen hun zelfredzaamheid, zelfstandigheid en mobiliteit. Een versneld verouderingsproces of sociaal isolement kunnen het gevolg zijn. Ergotherapie kan bijdragen aan het voorkomen van vallen om op die manier de veiligheid en zelfstandigheid te optimaliseren.

De kans op vallen is het grootst in uw eigen omgeving. Bianca Stappers van Ergotherapie Pijnacker komt daarom bij u thuis. U gaat samen in gesprek over uw dagelijkse bezigheden. De ergotherapeut onderzoekt bij welke handelingen uw kans om te vallen groot is en hoe u deze handelingen precies uitvoert. De veiligheid van de omgeving wordt ook meegenomen in het onderzoek.

De ergotherapiebehandeling kan daarnaast bestaan uit:

  • Informatie over een veilige manier van handelen, binnen- en buitenshuis
  • Aanleren van andere gewoontes
  • Advies voor aanpassing van de omgeving
  • Indien nodig hulp bij de aanschaf/ vergoeding van hulpmiddelen

    U heeft daardoor minder kans om te vallen en u krijgt het vertrouwen in uw eigen kunnen terug.


Samen met Helma de Wit, oefentherapeut praktijk De Wissel bied ik vanaf 2021 het traject “valpreventie” aan. Dit bestaat uit:

– Afname Valanalyse: inventariseren risicofactoren en onderzoeken van andere doorverwijs-mogelijkheden (diëtist, apotheek, opticien, pedicure, podotherapeut, enz.). De Valanalyse is een product van VeiligheidNL
– inventarisatie woonomgeving en sociale activiteiten, adviezen en begeleiding
– advisering en begeleiding (loop-) hulpmiddelen
– (zelf)oefenprogramma voor de cliënt gericht op evenwicht, spierkracht en activatie
– terugkoppeling van onze analyse naar de huisarts binnen 1 maand via Zorgdomein

Een verwijzing “ergotherapie en valpreventie” en “oefentherapie en valpreventie” zijn gewenst en deze kunnen via Zorgdomein verstuurd worden.


Interessante websites vindt u hieronder:
www.samenbeterthuis.nl
Deze website biedt u o.a. een uitgebreide brochure met als thema “zorg dat u thuis niet valt”. U kunt via Ergotherapie Pijnacker een geprinte versie inzien en lenen.

www.zorgvoorbeter.nl
Hier vindt u een quiz met 6 vragen die te maken hebben met valpreventie. Leerzaam!

www.rodekruis.nl
Op de website van het Rode Kruis vindt u een overzichtelijke poster in woord en beeld met alle belangrijke onderdelen t.a.v. valpreventie.