Sensorische Integratie/ ASITT

Sensorische Integratie
Sensorische integratie  is het vermogen van het centrale zenuwstelsel om informatie afkomstig van verschillende zintuigen: zicht, gehoor, gevoel, reuk , smaak en evenwicht te integreren.
Eenvoudiger gezegd betekent sensorische integratie dat de informatie van alle zintuigen goed verwerkt wordt in de hersenen, zodat je adequaat kunt handelen.

Sensorische integratie stoornis
Heeft u last van een sensorische integratie stoornis? Het kan zijn dat uw centraal zenuwstelsel de informatie van verschillende zintuigen niet zo goed kan integreren. Dit kan zijn gekomen door een ongeval, val, of door iets wat u op uw hoofd heeft gekregen of misschien door een ziekte of langdurige periode van overbelasting.

ASITT
Letsel in het hoofd- / nekgebied kan leiden tot chronische klachten. Het is in de praktijk gebleken dat patiënten na o.a. whiplash en contusio cerebri (hersenkneuzing) langdurig last kunnen blijven houden van o.a. duizeligheid, misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en/of geluid.

De Amerikaanse mevr. Jean Ayres ontwikkelde rond 1960 een methode voor kinderbehandeling: Sensorische Integratie (S.I.). principes uit deze methode lijken een positieve invloed te hebben op het normaliseren van over- en onderregistratie van de prikkelverwerking van houdings- en bewegingsgevoel bij volwassenen na een letsel in het hoofd- /nekgebied.

In veel gevallen levert deze behandeling een betere structuur en strategie op om problemen in het dagelijks leven op te lossen.

Voor een juiste selectie van de doelgroep en een gerichte behandeling en begeleiding op grond van de principes van Sensorische Integratie, is specifieke kennis en vaardigheid nodig.

Er wordt gewerkt met de ASITT. Dit is de afkorting van Adult Sensory Integration Timmerman Treatment: een intake- en behandelprotocol voor volwassenen met sensorische integratie problemen.

ASITT therapie
Het protocol heeft als centraal uitgangspunt dat het houding- en bewegingszintuigsysteem (anders gezegd het proprioceptieve systeem) de kern is om te komen tot verbeterde regulatie van sensorische integratie.

De ASITT behandeling bestaat uit:
Het geven van informatie over het proces van zintuiglijke informatieverwerking en de invloed hiervan op ons dagelijks handelen.

Het aanleren van compensatiestrategieën om prikkels die slecht verdragen worden beter te kunnen hanteren in het dagelijks leven.

Gewenningsoefeningen om prikkels weer als normaal te kunnen registeren en verwerken in dagelijkse activiteiten.

Bespreken van sensorisch activiteiten programma (wat vraagt een activiteit van u aan prikkelverwerking).

Doornemen van dag- en weekindeling om uiteindelijk het activiteiten niveau weer te verhogen.

Bron: www.asitt.nl

Ergotherapie Pijnacker en ASITT
Bianca en Manon zijn geschoold in de ASITT methode.

Wilt u meer informatie, neem vrijblijvend contact op: 06-28 35 18 67 of info@ergotherapiepijnacker.nl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial