Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

NAH zet je leven op z’n kop!

Een beroerte, ongeluk, hersenschudding, een IC-opname of een neurologische aandoening zoals MS of Parkinson, zijn voorbeelden van NAH. Wanneer er sprake is van NAH, kunt u te maken krijgen met problemen in bijvoorbeeld de concentratie, het geheugen en het bewegen.

De meest vanzelfsprekende handelingen verlopen dan moeizamer. Denk aan activiteiten zoals wassen, aankleden, koken, boodschappen doen, kinderen verzorgen, tuinieren, werken of zorgen voor een goede structuur in de dag.

Een ergotherapeut begeleidt mensen die meer moeite hebben om hun dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren, zodat ze dit makkelijker en/ of zelfstandiger kunnen.

Bianca is gespecialiseerd in de ergotherapeutische diagnostiek en behandeling van NAH. De behandeling vindt vaak thuis plaats. Samen met de cliënt bekijkt ze op welke manier hij of zij weer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Dit kan door het oefenen/trainen van vaardigheden, het anders leren uitvoeren van activiteiten of het gebruik van hulpmiddelen of aanpassingen. De gevolgen zijn voor iedereen anders, dus de behandeling is maatwerk.”

De ergotherapeut biedt ook partners en/of mantelzorgers ondersteuning in de vorm van advies, instructies en praktische tips. Lees hier meer.

Ergotherapie bij hersenletsel, een animatiefilm

Op de volgende pagina vindt u websites met algemene informatie over hersenen en hart- en vaatziekten

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial