Longaandoeningen/ COVID-herstelzorg

Ondersteuning door C-support

C-support is een stichting die werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ze ondersteunen en adviseren mensen met langdurige coronaklachten (Long COVID) in heel Nederland.
Klik hier voor meer informatie.

Herstelzorg na COVID-19

Vanuit Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS zijn bepaalde voorwaarden opgesteld om aanspraak te maken op herstelzorg in de 1e lijn na COVID-19. Op dit moment betekent dat voor de ergotherapie dat er tijdens de 1e zes maanden van het traject 10 uur vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit maakt aanspraak op het eigen risico. De startdatum van de 1e zes maanden begint, zodra de 1e behandelaar (meestal de fysiotherapeut) start. Na zes maanden is het mogelijk om met een nieuwe verwijzing van de huisarts of specialist nogmaals gebruik te maken van 10 uur ergotherapie.

Om als cliënt aanspraak te kunnen maken op deze regeling zijn er een aantal voorwaarden:

  • Een cliënt moet behandeld worden op verwijzing van de huisarts of medisch specialist.
  • Voor paramedische herstelzorg die aanvangt op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 6 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de 1e behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
  • De vergoeding geldt tot 1 januari 2025.

    Voor uitgebreide informatie over de paramedische herstelzorg kunt u terecht op de website van het Zorginstituut Nederland.

    Patiënten die niet aan de voorwaarden voor herstelzorg (lijken te) voldoen en daardoor een probleem hebben met de aanspraak van die zorg, kunnen zich melden bij C-support.

Informatie over het COVID-netwerk binnen Pijnacker-Nootdorp-Delfgauw en webinars vindt u op de volgende pagina’s.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial