Longaandoeningen/ COVID-herstelzorg

COPD

Klik hier voor een website met uitleg over COPD.

Herstelzorg van COVID-19

Vanuit Zorginstituut Nederland en het Ministerie van VWS zijn bepaalde voorwaarden opgesteld om aanspraak te maken op herstelzorg in de 1e lijn na COVID-19. Op dit moment betekent dat voor de ergotherapie dat er tijdens de 1e zes maanden van het traject 10 uur vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit maakt aanspraak op het eigen risico. De startdatum van de 1e zes maanden begint, zodra de 1e behandelaar (meestal de fysiotherapeut) start.

Om als cliënt aanspraak te kunnen maken op deze regeling zijn er een aantal voorwaarden:

 • Een cliënt moet behandeld worden op verwijzing van de huisarts of medisch specialist.
 • Een cliënt wordt verplicht mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Er is een speciale website waar u meer informatie kunt lezen.
 • De cliënt geeft schriftelijk toestemming.
 • Voor paramedische herstelzorg die aanvangt op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de 1e behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
 • De vergoeding geldt tot 1 augustus 2022, mits patiënten deelnemen aan dit onderzoek.

  Voor uitgebreide informatie over de paramedische herstelzorg kunt u terecht op de website van het Zorginstituut Nederland.

  Patiënten die niet aan de voorwaarden voor herstelzorg (lijken te) voldoen en daardoor een probleem hebben met de aanspraak van die zorg, kunnen zich melden bij C-support.

Start groepsbehandeling ergotherapie
vanaf 9 juni

Vermoeid door COVID?
Leer omgaan met uw beperkte energie

Bianca Stappers, ergotherapeut van Ergotherapie Pijnacker, biedt een cursus ‘omgaan met beperkte energie’ aan.

Deze cursus is bedoeld voor volwassenen met vermoeidheidsklachten als gevolg van een COVID-19 infectie.

Wanneer u in het dagelijks functioneren wordt gehinderd door ernstige vermoeidheid, dan kunt u baat hebben bij het volgen van deze cursus.

Het programma heeft tot doel om de vermoeidheid te verminderen door u te leren efficiënt met uw energie om te gaan. Het belang van rust, inzicht in verschillende soorten en zwaarte van activiteiten, komen aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan het krijgen van een goede balans in de leefstijl. Er wordt gebruik gemaakt van presentaties en discussies. Ook krijgt u oefeningen en opdrachten mee voor in uw eigen situatie.

Hieronder vindt u meer details over het programma. Van de deelnemers wordt aanwezigheid verwacht bij alle bijeenkomsten. Ook wordt een actieve bijdrage verwacht aan de discussies en de thuisopdrachten.

Deze cursus vindt op woensdag plaats in groepjes van maximaal 4-6 personen.

Tijdstip groep 1      : 10.00 uur
Tijdstip groep 2      : 11.30 uur
Plaats                        : Buurt & Zo (bibliotheek Pijnacker), Julianalaan 47

Vergoeding ergotherapie: 10 uur per herstelzorgperiode. Deze periode van 6 maanden start wanneer uw eerste behandelaar in het traject gestart is met de COVID-herstelzorg.
De kosten maken aanspraak op uw eigen risico.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bianca Stappers : 06 – 28 35 18 67 of info@ergotherapiepijnacker.nl

COVID-19 netwerken binnen
Pijnacker-Delfgauw-Nootdorp

Vanuit de ZEL (Zorgorganisatie Eerste Lijn) zijn in de hele regio post-COVID netwerken opgezet. Bianca is aangesloten bij de lokale COVID-19 netwerken binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Deze netwerken zorgen voor een multidisciplinaire behandeling in de 1e lijn van mensen die COVID-19 (Corona) gehad hebben.

De netwerken zijn opgebouwd rondom een gespecialiseerde eerstelijns fysiotherapeut van het COPD-netwerk. Hij/zij is de coördinator binnen het netwerk. Daarnaast zit in ieder netwerk zit een diëtist, ergotherapeut, logopedist, GZ-psycholoog en geestelijk verzorger.

Na de screening van de patiënt wordt de route voor revalidatie uitgestippeld. Hierbij treedt de fysiotherapeut op als casemanager. Deze informeert de huisarts en bespreekt of er inzet nodig is van de andere disciplines in het netwerk.
Soms komen cliënten bij de ergotherapeut zonder tussenkomst van de fysiotherapeut, wanneer alleen ergotherapie nodig is.

De onderlinge samenwerking binnen de netwerken verloopt goed.
De communicatie verloopt veelal via Siilo.

Bij de ergotherapie worden vooral de vragen beantwoord op het gebied van vermoeidheid (“balans belasting-belastbaarheid”/ energiemanagement) en de ervaren cognitieve problemen, zoals aandacht, geheugen, planning. Aangezien de meeste cliënten hun werk weer willen opbouwen, is dit ook een aandachtspunt.

De volgende zorgverleners zijn betrokken in deze netwerken:

netwerk binnen Pijnacker – Delfgauw:

DisciplinePraktijknaamNaam therapeutTelefoonnummer
FysiotherapieDe Fysiotherapeut Pijnacker ZuidNatasja de Jong015-3807831
DiëtistGezond VerstandGaby de Kleijn06-83876878
ErgotherapeutErgotherapie PijnackerBianca Stappers06-28351867
LogopedistLogopediepraktijk DelfgauwSaskia van der Meer015-7370195
PsycholoogPsychologie PijnackerMarjon Buurmans06-23209133
Geestelijk Verzorgeraanmelding door zorgprofessional bij de ZELMarion Claassens


Netwerk binnen Nootdorp:

DisciplinePraktijknaamNaam therapeutTelefoonnummer
FysiotherapieGezond NootdorpChantal Soonius015-215 5819
DiëtistDiëtistenpraktijk NootdorpAstrid Loskamp06-23385598
DiëtistVitae voedingsadviesbureauSuzanne Veldman06 –12392986
ErgotherapeutErgotherapie PijnackerBianca Stappers06-28351867
LogopedistLogopediepraktijk NootdorpIritis Hettema015-257 90 54
PsycholoogPsychologie praktijk Meinen070-4445984

Webinar “Herstel na Corona” van het longfonds

Hoe ga ik om met langdurige coronaklachten, zoals extreme vermoeidheid? Waar komen al die klachten vandaan? Op welke manier kan ik werken aan mijn herstel? En wie kan mij daarbij helpen? Zo maar wat vragen van mensen die kampen met aanhoudende coronaklachten en de impact die deze hebben op hun dagelijks leven. 

Tijdens het webinar worden vanuit verschillende invalshoeken ervaringen gedeeld en tips gegeven. Sprekers zijn:

 • Marjanne Piena – patiënt/ervaringsdeskundige
 • Paulien Goossens – revalidatiearts
 • Robert Saarloos – fysiotherapeut
 • Sabine van Erp – ergotherapeut

De moeite waard om te kijken wanneer je COVID-19 gehad hebt, maar ook als naaste of andere betrokkene, zoals werkgever of collega.

Webinar “cognitieve klachten na Corona”