Longaandoeningen/ COVID-herstelzorg

COPD

Klik hier voor een website met uitleg over COPD.

COVID-19

Behandeling ergotherapie voor mensen met
langdurige klachten na COVID-19

Vermoeid door COVID?
Leer omgaan met uw beperkte energie

Ergotherapie Pijnacker heeft van 2021 t/m 2023 mensen met post-COVID klachten groepsbehandelingen aangeboden. Momenteel zijn er te weinig aanmeldingen om regelmatig een nieuwe groep te kunnen starten. De behandeling vindt daarom vanaf 2024 individueel plaats.
Wanneer de komende tijd een toename van aanmeldingen plaats vindt, zullen we weer een groepsbehandeling starten.

Hieronder een video over energie besparen bij chronische vermoeidheid.

Informatie over C-support, het COVID-netwerk binnen Pijnacker-Nootdorp-Delfgauw en webinars vindt u op de volgende pagina’s.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial