Kwaliteit

Ergotherapie Pijnacker is lid van
Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Pijnacker staat geregistreerd
in het Kwaliteitsregister Paramedici
(Bianca Stappers: 19903088790)

Ergotherapie Pijnacker is geschoold bij
en lid van MS Zorg Nederland


In november 2019 is
Neuronetwerk Haaglanden
van start gegaan. Professionals die hierbij aangesloten zijn, zijn geschoold op
het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel.

Ergotherapie Pijnacker neemt deel
aan de netwerkgroep
“cognitieve revalidatie therapie”