Dementie

Ergotherapie richt zich op activiteiten uit het dagelijks leven van mensen met dementie én hun mantelzorgers.

Ergotherapie heeft als doel mensen met beperkingen zo goed mogelijk hun dagelijkse activiteiten, zoals douchen, koffiezetten, koken, bijhouden van post of tuinieren, uit te laten voeren in hun eigen omgeving. Ergotherapie bij mensen met dementie vindt daarom aan huis plaats.

Mensen met dementie worden vaak beperkt in hun dagelijkse activiteiten. Dit als gevolg van problemen met bijvoorbeeld het onthouden van informatie, het plannen van en het aanbrengen van de volgorde in dagelijkse handelingen, het omgaan met apparaten of het nemen van initiatief.

Ergotherapie bij Ouderen Met dementie en hun Mantelzorger Aan Huis
EDOMAH

Bianca werkt met de “EDOMAH – richtlijn“.

Vanuit deze richtlijn zijn de volgende stappen nodig om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij wat voor de cliënt belangrijk is:

  • een gesprek met de persoon met dementie en de mantelzorger over dingen die zij allebei belangrijk vinden om te doen. Dit zal vaak gaan over welke taken en rollen zij hadden, wat er veranderd is, waar zij tegen aan lopen en wat dat voor hen betekent.
  • een gesprek met alleen de mantelzorger over hoe het gaat, wat veranderd is en wat de mantelzorger belangrijk vindt.
  • één of meerdere observaties van activiteiten die de persoon met dementie gewend is te doen. De ergotherapeut observeert wat goed gaat en wat lastig is of niet lukt. Hiermee krijgt de ergotherapeut een indruk waardoor dit veroorzaakt wordt en waar mogelijke aangrijpingspunten liggen voor behandeling.
  • Inventarisatie woonomgeving.
  • gezamenlijk bepalen aan welke doelen gewerkt wordt, wat de knelpunten zijn en waar de prioriteiten liggen.

Tijdens de behandeling kan de aandacht liggen:

  • op het aanpassen van de omgeving, bijvoorbeeld het plaatsen van beugels en een douchezitje om de kans op vallen te verkleinen.
  • het aanleren van strategieën, bijvoorbeeld zorgen dat de benodigdheden voor het zetten van koffie klaar staan.
  • het coachen van de mantelzorger.

Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de vaardigheden van de persoon met dementie en die van de mantelzorger. Mogelijke oplossingen worden praktisch uitgeprobeerd.

Op de volgende pagina’s vindt u interessante links op het gebied van dementie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial