Dementie

Mensen met dementie kunnen dagelijkse handelingen steeds minder goed uitvoeren. Ergotherapie richt zich op het uitvoeren van deze dagelijkse handelingen op het gebied van wonen, (vrijwilligers-) werk en vrije tijd.

In april 2020 zou ik starten met de eerste cursusdag van de cursus EDOMAH. Deze afkorting staat voor Ergotherapie bij Ouderen Met dementie en hun Mantelzorger Aan Huis.
A.g.v. het Corona virus is de eerste dag van deze cursus uitgesteld. Hier leest u meer over de inhoud van deze ergotherapie richtlijn.
Zodra ik de cursus afgerond heb, zal ik dat natuurlijk hier vermelden.

Hieronder en op de volgende pagina’s vindt u interessante links.

www.dementie.nl
Op deze website vindt u algemene informatie en kunt u terecht voor hulp en advies. Hier vindt u praktische tips om thuis toe te passen, zodat wonen zo lang mogelijk veilig blijft. Koken is daarbij een belangrijk onderdeel, waar u tot op zekere hoogte voorzorgsmaatregelen kunt treffen.

www.mantelzorg.nl
Bent u mantelzorger dan vindt u op deze website veel verschillende informatie.

www.samenbeterthuis.nl
Hoe doe je dat? Zorgen voor je naaste of voor jezelf? “Samen beter thuis” is een organisatie die met instructievideo’s laat zien hoe u handelingen op het gebied van zelfzorg en verplaatsen kunt uitvoeren.