Burn-out

De basisprincipes van ergotherapie sluiten naadloos aan op de aanpak die nodig is om te herstellen van stressklachten, een disbalans in energieverdeling of een burn-out. 

Behandeling
De ergotherapeut analyseert door middel van een activiteitenanalyse en gesprek
hoe de week en dag eruit ziet van de cliënt.
We achterhalen waar energie naar toe gaat, maar ook welke activiteiten tot opladen leiden. Er wordt gezocht welke factoren een positieve en negatieve invloed hebben op het energieniveau.

De burn-out behandeling is gericht op het verbeteren van de balans tussen werk en privé en een betere energieverdeling. Er ontstaat inzicht in het ontstaan van de klachten, mogelijke valkuilen en hoe hier beter mee om gegaan kan worden.

De behandeling biedt praktische handvatten en wordt volledig afgestemd op iemands dagelijks leven (thuissituatie, werken/dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten).

Binnen een behandeltraject wordt er gewerkt aan bewustwording van het eigen gedrag. Karaktereigenschappen worden kritisch bekeken en er wordt gekeken naar hoe iemand gewend is activiteiten aan te pakken. Hier liggen vaak onbenutte mogelijkheden tot verandering, waar de cliënt zich voordien niet bewust van was.

In de laatste fase van het traject worden valkuilen geëvalueerd en wordt er een preventieplan opgesteld om klachten in de toekomst te kunnen voorkomen.

Doel
Het doel is een adequate balans bereiken tussen wat iemand doet en wat iemand kan,
maar ook toekomstige klachten leren te voorkomen.

Aan het einde van de behandeling is de cliënt:
– in staat om vroegtijdige signalen van dysbalans en overbelasting te herkennen.
– voldoende praktische tips om toekomstige (overbelastings-) klachten bij te sturen en/of te voorkomen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial