Werkwijze

Kennismaking
Bij de kennismaking vertelt u bij welke activiteiten u problemen ervaart. Alle activiteiten vanaf het moment dat u opstaat tot u weer naar bed gaat, kunnen hierbij aan bod komen.
Vervolgens stellen we samen doelen op waar we aan gaan werken. Het is aangetoond dat behandeling het meest effectief is in de omgeving waar u de problemen ervaart. De ergotherapeut zal meestal een observatie doen van deze activiteiten om een goed beeld hiervan te krijgen.

Vervolg
Het vervolg van de ergotherapie hangt af van de doelen die we samen opstellen tijdens het eerste gesprek. Als de behandeling is afgerond, bespreken we samen of alle doelen behaald zijn. Daarna stuurt de ergotherapeut een verslag hiervan naar de verwijzer. U ontvangt hiervan een kopie.

Vergoeding
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hebt recht op maximaal 10 uur per kalenderjaar. Soms zijn in een aanvullend pakket extra uren opgenomen. Sommige aanvullende pakketten vergoeden extra uren voor het ondersteunen van de mantelzorgers.
Dit kunt u zelf nagaan in uw polis.

Eigen risico
De kosten voor ergotherapie tellen mee voor het eigen risico.

Verwijzing
U kunt bij de ergotherapeut terecht met en zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Enkele zorgverzekeringen vergoeden ergotherapie alleen, wanneer u een verwijzing heeft.

Meer informatie hierover vindt u bij “aanmelden”.