Voorwaarden

Behandelingen vinden altijd plaats op afspraak.

Ergotherapie Pijnacker heeft met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst/ contract. De factuur sturen we dan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Deze vergoedt de factuur volledig.
Het is helaas niet gelukt om met CZ, OHRA, Delta Lloyd een overeenkomst af te sluiten. In uw polis kunt u zien hoeveel procent van de factuur uw zorgverzekeraar vergoed bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Indien u zelf de behandeling bekostigt of wanneer ergotherapie niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, dan worden de volgende tarieven gehanteerd:
* Individuele zitting ergotherapie : € 16, 40 per kwartier (tarief 2018)
* Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis : € 27, 45 (tarief 2018)

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

Voor afspraken die niet of niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) zijn afgezegd, wordt €40,- bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Ergotherapie Pijnacker beschikt over een privacyverklaring. Wilt u hier meer over weten, dan klikt u hier.